סקרים

 סקר – למנהלות הדרכה Leader Group  מאגדת מאות רבות של מנהלי הדרכה ומשאבי אנוש לקהילה גדולה, לומדת ומתפתחת. נודה לך למילוי הסקר הבא. אנו מבטיחים לשלוח לך את תוצאות הסקר שנבצע בין מאות גולשים מיד שיתבררו תוצאותיו המפורשות.הסקר כתוב בלשון נקבה אך מיועד לשני המינים.הפרטים בסיום הסקר הינם רק לאימות ולא
 Leader Group  פועלת בקרב מאות רבות של חברות במדינת ישראל. אלפי מנהלים גולשים באתר שלנו ויוצרים קשר איתנו לנושאים רבים ומגוונים. כמי שמובילים את נושא ההרצאות והלמידה הארגונית נודה לך שתקדיש דקות ספורות מזמנך כדי למלא את השאלון הבא.אנו מבטיחים לשלוח לך את תוצאות הסקר שנבצע בין מאות גולשים מיד